Stručná historie školy...

1995–1997

Za tratí 447, Proseč nad Nisou

Škola byla otevřena na začátku října 1995 v malém domku v Proseči nad Nisou. Malba téměř nestačila uschnout na zdech, světla byla právě nainstalována a už tu byli studenti prvního kurzu.

Nebylo zde žádné centrální vytápění, žádná střešní izolace a dům byl vytápěn elektrickými přímotopy a kamny na tuhá paliva zn. Klub, které byly umístěny v recepci (obývacím pokoji), kde probíhaly hodiny konverzace. V zimě studenti, kteří přišli na první ranní kurz vstoupili do místnosti, kde bylo sice 20˚C, ale museli usednout na židle, jejichž teplota byla kolem nuly. Po Vánocích zamrzly i toalety.

Slovo škola je možná trochu nadnesené, jelikož zde učil pouze jeden učitel. Nicméně, vždy jsme měli snahu zajistit náhradu, pokud bylo třeba. S otevřením školy jsme studentům nabídli zapůjčení knih a videokazet. Naše první Vánoce jsme oslavili tradiční Anglickou vánoční večeří se studenty na Prezidentské chatě v Bedřichově a v lednu jsme pořádali první Burn’s night party. V létě 1996 následoval první intenzivní letní kurz a dále jsme zorganizovali zájezd pro 38 studentů do Británie, který jak se ukázalo, byl velkým dobrodružstvím pro všechny zúčastněné.

Škola začala nabízet kurzy v úrovních od začátečníků až po více pokročilé a konverzační kurzy. Začali jsme také s výukou firemních kurzů, které se rozšířily v letech 96–97. Během druhého roku nastal nevyhnutelný tlak vytvořit vzájemně vyhovující rozvrh hodin se studenty a to znamenalo, že jeden učitel již nestačil. Kvůli nedostatku financí jsme se rozhodli vyhledat partnera, který by byl schopný financovat rozvoj školy. Následovně jsme se přestěhovali do centra Liberce.

 

1997–2000

Náměstí Dr. E. Beneše 29/1

Podařilo se nám získat pronájem dvou pater na Benešově náměstí a tak jsme celé léto strávili malováním místností a uspořádáváním nábytku ve 4 učebnách, recepci a sborovně, a náborem lektorů. Vše probíhalo celkem hladce až do jednoho pozdního zářijového dne, kdy se nečekaně náš budoucí partner rozhodl odstoupit. Tato skutečnost zapříčinila naši platební neschopnost pro plánovaný rozvoj školy, protože jsme museli předem zaplatit nájem a leasingové smlouvy, což mělo za následek každoroční dluh během léta.

Poprvé jsme nabídli přípravné kurzy na Cambridge zkoušky a dětské kurzy. Pořídili jsme vlastní laserovou kopírku, telefon s faxem a pro učitele vybavili sborovnu. Koupili jsme 5 let starý vůz Renault Clio. Protože jsme nyní byli v centru města, začali jsme pořádat více a větší oslavy svátků jako je Halloween, Vánoce, Burn’s Night, St. Patrick’s day, St. George’s day a také jsme uspořádali párty na závěr roku.

Horní patro jsme přestavěli tak, že vznikla pátá učebna, která byla největší. Naši studenti se pilně připravovali na Cambridge zkoušky a byli v nich úspěšní. Během léta jsme otevřeli kurzy pro dospělé i děti. Zvýšil se počet kurzů ve firmách. V roce 1999 jsme pořídili nový vůz Škoda Fabia, abychom se dostali i do vzdálenějších fi­rem.

Objevily se však problémy s budovou, která byla v poměrně špatném stavu a tak jsme se začali dívat po jiném místě. Výsledkem našeho hledání byly prostory na Šaldově náměstí, kam jsme se přestěhovali během Vánoc 2000.

 

2001 – 2008

Husova 29/1

Prostory naší nové školy byly o mnoho lepší. Měli jsme navíc 2 třídy, které nám umožnily expandovat. Učebny jsme vybavili koberci, které se snadněji udržují a hlavně jsou teplejší. Učitelský sbor byl výborný. Rozvíjeli jsme naše vzdělávací centrum a obohatili jej o nové učební materiály. Sborovnu jsme vybavili novou větší digitální kopírkou.

Získali jsme akreditaci na pomaturitní kurzy, které jsme zahájili v září 2001. Za snahy mít kurzy homogenní jsme rošířili nabídku úrovní kurzů až po úroveň 9 – Proficiency a otevřeli jsme nové kurzy pro mládež. Jelikož jme byli úspěšní v přípravných kurzech na FCE, přidali jsme úroveň CAE a CPE. Přibylo i rodilých mluvčích a tak jsme pro ně otevřeli kurzy češtiny.

Začali jsme také pořádat pravidelné školení lektorů, kde se seznamovali s novými metodami výuky, učebními materiály a zkušenostmi ostatních. Začali se také konat různé oslavy v Lidových sadech.

Např. Guy Fawkes Night, Burn’s night, St. Patrick day. V roce 2001 jsme pořádali výstavu vzdělávacích možností pro dospělé u příležitosti Evropského roku jazykového vzdělávání podporovaného EU. V roce 2003 jsme pořádali první Burn’s night v hlavním sále Lidových sadů za účasti dudáků a s živou hudbou. Naše prostory jsme rozšířili o prostory ve 4. patře, kde vznikla klubovna s knihovnou anglické literatury a videokazet. Později zde začala také výuka speciálních kurzů pro děti i dospělé, byl zde volný internet a občerstvení. V roce 2003 jsme pořídili druhý vůz zn. Fabia , jelikož staré Clio již téměř dosloužilo.

Po přestěhování do předchozích prostor jsme měli více místa, než jsme byli schopni v tu dobu využít, protože jsme učili cca 120 hodin týdně. Po 5-ti letech však již vyučujeme přibližně 450 hodin týdně, a proto jsme začali plně využívat 3. i 4. patro. Tato velká expanze ukazuje, že díky schopnosti spolehlivě zajišťovat kvalitní služby, škola získala v Liberci dobré jméno. Dříve řízení naší malé školy probíhalo na základě intuice lidí, avšak jak jsme časem expandovali, vznikla potřeba určité procesy ustálit, zefektivnit a úspěšným vyvrcholením těchto aktivit bylo získání certifikátu řízení jakosti ISO 9001:2000.

Abychom zajistili stále kvalitnější výuku rozhodla se škola sponzorovat speciální kurz pro jednoho z našich lektorů a pomohla mu tím, získat diplom ve výuce anglického jazyka dospělých, což je nejvyšší stupeň mezinárodní zkoušky ve výuce anglického jazyka. Nyní máme zkušeného lektora, který zodpovědně dohlíží na všechny naše přípravné kurzy ke Cambridge zkouškám, které nabízíme.

 

2009 - doteď

Mrštíkova 399/2a

 

Akce

Vždy jsme se snažili přidat něco navíc k běžným kurzům angličtiny a představit našim studentům kulturu a tradice anglicky mluvícího světa. Naše snaha zahrnuje založení půjčovny knih a filmů v anglickém jazyce, organizování promítání filmů, pořádání oslav významných svátků anglického kulturního kalendáře a seznamování studentů se sporty, které nejsou tolik populární v České republice. Obzvláště dvě, nyní již pravidelné akce, se staly velmi populárními mezi našimi studenty. Jedná se o Burn’s night, oslavu života a díla nejznámějšího skotského básníka Roberta Burnse, která se koná kažoročně kolem 21.ledna v Lidových Sadech, a dále o letní dětský anglický tábor, který je kombinací formálních lekcí angličtiny a sportovních a výtvarných aktivit v angličtině.

Každá z akcí má svůj vlastní charakter a mnohé z nich byly velmi úspěšné a staly se nezapomenutelným zážitkem jak pro jejich účastníky, tak pro jejich organizátory.


Lektoři

Charakter naší školy se mění každý rok s příchodem nových lektorů z různých koutů světa. Jsou to oni, kdo se především podílí na způsobu chodu naší školy, a kdo svou osobností a specifickými metodami výuky ovlivňuje daný školní rok. Správné a kvalitní fungování školy nezávisí více na ničem jiném, než na kvalitním lektorském sboru.

1995–1996
Richard
1996–1997
Richard
1997–1998
Richard, Siobahn, Alice, Grahame
1998–1999
Richrd, Henry, Rob, Neil, Natalie
1999–2000
Richard, Rob, Troy, Marnie, Liza, Chris,Miloš, Henry
2000–2001
Richard, Rob, Marnie, Henry, Jerry, John, Stuart, Miloš
2001–2002
Richard, Kate, Stuart, Henry, Jerry, John, Miloš
2002–2003
Richard, Frank, Colin, Meredith, Hannah, John, Jessica, Henry, Jerry, John, Lilly, Bohumila
2003–2004
Richard, Brendan, Valerie, Jeff, Jennifer, Emily, Vlasta, Frank, Richard, Henry, Miloš, Katka, Bohumila, Piers
2004–2005
David, Steve, Catherine, Ian, Jim, Jennifer, Jeff, Henry, Miloš, Katka, Lilly, Jerry, Richard, Tomáš, Bohumila, Edgar, Debbie
2005–2006
Karren, Ashley, Chris, Ian, David, Jeff, Stuart, Bohumila, Henry, Miloš, Katka, Lilly, Jerry, Richard
2006–2007
Richard, Miloš, Henry, Jeff, Jerry, John, Greg, Ryan, Andy, Iva, Michal, Radka, Katka, Martina, Bo, Nigel, Tomáš, Lilly
2007–2008
Richard, Miloš, Henry, Jeff, John, Greg, Ryan, Andy, Iva, Jana, Radka, Bo, Nigel, Matt, Rebecca, Mark, Caroline, Alice, Klára, Michal
2008–2009
Richard, Miloš, Henry, Jeff, Greg, Ryan, Andy, Jana, Bo, Matt, Mark, Caroline, Alice, Klára, Michal, Jennifer, Marek, Karen
2009–2010
Richard, Miloš, Henry, Jeff, Greg, Ryan, Andy, Klára, Norman, Chris, Holly, Markéta, Kenny, Sebastian, Jana, Charlotte
2010–2011
Richard, Miloš, Henry, Jeff, Greg, Ryan, Andy, Klára, Norman, Sebastian, Charlotte, Honza, Ryana, Matt

2014-2015

Richard, Miloš, Henry, Jeff, Greg, Klára, Norman, Honza, Slávek, Radka, Jerry, Karen, Dani,Sue,                   Chris, Jirka, Martin, Marianna, Alisdair, Jana, Katrin, Sabina, Rob, Iva

Současnost

Po sedmi letech v samotném centru Liberce, kde se ale podmínky pro kvalitní výuku zhoršují, jsme se v rozhodli pro ještě jeden přesun. Tentokrát do prostor „šitých na míru“ a hlavně klidnějšího a modernějšího prostředí.

V březnu 2008 jsme se přestěhovali do úplně nových prostor v ulici Mrštíkova.

V současné době nabízíme následující kurzy pro:

  • předškolní děti (3–5 let)
  • děti (5–12 let) ve 4 znalostních stupních
  • mládež (13–18 let) ve 4 znalostních stupních
  • dospělé v 9 znalostních stupních
  • přípravné kurzy na Cambridge zkoušky: First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English.

dále pak nabízíme:

  • individuální výuku malých skupin či jednotlivců, která je založena na jejich požadavcích
  • výuku ve firmách pro jednotlivce a skupiny

O prázdninách mají studenti možnost výuky v letních intenzivních kurzech, které se konají 3 týdny.

Pořádáme dva letní tábory. Jeden je určen dětem ve věku 7 – 13 let a druhý mládeži ve věku 12 – 17 let.

Pro velký zájem jsme začali pořádat též letní příměststké tábory, jen pro předšoláky a druhý pro děti školou povinné. 

Nabízíme také možnost překladů, korektur nebo tlumočení z AJ do ČJ nebo ČJ do AJ.

Pro cizince nabízíme i možnost výuky češtiny, které se účastní i naši rodilí mluvčí.

JAK SI VYBRAT KURZ
Není nic jednoduššího než nás kontaktovat:
info@swallow.cz
+420 604 220 960
A nebo můžete vyzkoušet našeho PRŮVODCE

Zpracovávám...